برگزاری کنفرانس 2018-05-14T23:05:30+03:30

برگزاری کنفرانس

تامین بخشی از خدمات جابجایی مقامات و میهمانان توسط خودروهای لوکس, تشریفاتی و گروهی بخشی از سرمایه گزاری این مجموعه می باشد که این مجموعه توانسته در پایتخت با ایجاد شرکتهای زیر مجموعه و شعبات مختلف در سراسر ایران گامی نوین در ساماندهی این سیستم نوین را در سرویس دهی عالی به وزارتخانه ها ؛ ارگانها و شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی در مجموعه افتخارات خود را داشته باشد.

برگزاری کنفرانس و اجلاس و همایش

انتخاب مکانی ایده آل جهت برگزاری کنگره یا همایش از مهمترین نیازهای تشریفات در هر مراسمی است. انتخاب هر مجموعه برای برگزاری همایش به سه عامل بستگی دارد:
تعداد دعوت شدگان
بودجه اختصاص داده شده به این بخش
مقام و متزلت میهمانان
امر مشاوره در زمینه انتخاب مکان برگزاری اجلاس یا همایش ابتدا توسط مشاوران این شزکت با تعامل صاحب نظران سازمان میزبان صورت میگیرد که در این راستا موضوعات مهمی نظیره نزدیکی مرکز همایش به هتل محل اقامت و امکانات و قابلیت های خاص در هر مرکز همایش مورد بررشی قرار میگیرد.