اتوبوس و مینی بوس 2018-05-14T19:52:59+03:30

اتوبوس و مینی بوس

تامین بخشی از خدمات جابجایی مقامات و میهمانان توسط خودروهای لوکس, تشریفاتی و گروهی بخشی از سرمایه گزاری این مجموعه می باشد که این مجموعه توانسته در پایتخت با ایجاد شرکتهای زیر مجموعه و شعبات مختلف در سراسر ایران گامی نوین در ساماندهی این سیستم نوین را در سرویس دهی عالی به وزارتخانه ها ؛ ارگانها و شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی در مجموعه افتخارات خود را داشته باشد.

اتوبوس ولوو ۲۵

۱۰ ساعت ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

اتوبوس ولوو ۴۴

۱۰ ساعت ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

میدل باس

۱۰ ساعت ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال