خودرو 2018-05-14T23:04:20+03:30

خودرو

تامین بخشی از خدمات جابجایی مقامات و میهمانان توسط خودروهای لوکس, تشریفاتی و گروهی بخشی از سرمایه گزاری این مجموعه می باشد که این مجموعه توانسته در پایتخت با ایجاد شرکتهای زیر مجموعه و شعبات مختلف در سراسر ایران گامی نوین در ساماندهی این سیستم نوین را در سرویس دهی عالی به وزارتخانه ها ؛ ارگانها و شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی در مجموعه افتخارات خود را داشته باشد.

مرسدس بنز اس۵۰۰

۱۰ ساعت ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال

مرسدس بنز ای ۳۵۰

۱۰ ساعت ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۷۴۰ بی ام دبلیو

۱۰ ساعت ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بی ام دبلیو ۵۲۸

۱۰ ساعت ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال

تویوتا لندکروز

۱۰ ساعت ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کیا اپتیما

۱۰ ساعت ۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هیوندا سوناتا

۱۰ ساعت ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

هیوندا سانتافه

۱۰ ساعت ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال

پژو پارس

۱۰ ساعت ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال

ترنسفر فرودگاهی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال