تشریفات 2018-05-14T23:04:58+03:30

تشریفات

تامین بخشی از خدمات جابجایی مقامات و میهمانان توسط خودروهای لوکس, تشریفاتی و گروهی بخشی از سرمایه گزاری این مجموعه می باشد که این مجموعه توانسته در پایتخت با ایجاد شرکتهای زیر مجموعه و شعبات مختلف در سراسر ایران گامی نوین در ساماندهی این سیستم نوین را در سرویس دهی عالی به وزارتخانه ها ؛ ارگانها و شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی در مجموعه افتخارات خود را داشته باشد.

 تشریفات فرودگاهی

پس از بررسی درخواست، محاسبه و به اطلاع شما خواهد رسید

تشریفات

پس از بررسی درخواست، محاسبه و به اطلاع شما خواهد رسید